MÅLSETTING

Oslo kommunale skolehager, med Geitmyra som base, har følgende målsetting:

  • utvikle elevenes naturglede og deres evne til naturopplevelse
  • utvikle medansvar, respekt og forståelse for liv og natur
  • utvikle elevens engasjement i naturvern og miljøbyggende tiltak
  • gi økte kunnskaper i tverrfaglige emner
  • gi basiskunnskaper om hvor maten vår kommer fra
  • føre en kulturarv videre
  • gi et sosialt, integrerende og kulturelt tilbud også til innvandrerungdom
  • utvikle barnets selvrespekt på denne bakgrunnen