BRUKERE AV GEITMYRA SKOLEHAGE 2004
Skoler
Apo-skolen
Bjølsen
Bolteløkka
Grünerløkka
Hersleb
Lilleborg
Majorstua
Marienlyst
Sagene
Tøyen
Ullevål
+ flere skoler på kortere besøk og omvisning
 
Barnehager
Dronning Louises barnehage
Voldsløkka barnehage for hørselshemmede
Folkehelsa barnehage
Maridalsveien barnehage
Mor Go´hjertas barnehage
+ en rekke barnehager på improviserte besøk
Institusjoner og foreninger
Sagene samfunnshus
Oslo og omegn økologiske hagebrukslag
Natur og ungdom
Oslo og omegn birøkterlag
Det norske hageselskap avd. Oslo
 
Private parseller
Ca. 100 private parseller
Ca. 100 på venteliste
 
I tillegg er Geitmyra driftssentral for
samtlige skolehager i Oslo og har egen
demonstrasjonshage og felles plen og parkarealer
for besøkende.