AKSJONENS MÅL

 Å utvikle Geitmyra skolehage til et besøks- opplevelses- og erfaringssenter for økologi, særlig rettet mot skolene.
 
 Å utvikle Geitmyra skolehage til et kommunalt kompetansesenter for skolehagevirksomhet.
 
 Å utvikle Geitmyra til et attraktivt uteområde – sommer som vinter - for skolene i nærområdene i satsingen på daglig fysisk aktivitet.