Adressater på vedlagte adresseliste

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

 

 

200401731-25

Rita Kvivesen, 23 46 12 80

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVIKLING Av GEITMYRA

 

 

Det vises til vårt brev av 11.06.2004 vedr. utvikling på Geitmyra og etablering av nye skole- og parsellhager hvor det ble informert om at byrådet ønsker å åpne og vitalisere Geitmyra, slik at flere kan få glede av området.

 

Bystyret har i sak 341/04 bedt byrådet legge frem en sak om utvikling på Geitmyra parsell- og skolehage. Utviklingen av Geitmyra må ta hensyn til dagens bruk og at området fortsatt skal være parsell- og skolehage. Det åpnes for at området kan utvikles videre i samarbeid med brukerne.

 

Som ledd i det videre arbeidet med utvikling av Geitmyra inviteres brukerne av området til å komme med forslag til hvordan Geitmyra kan utvikles.

 

Tilbakemeldingen bes sendt Byrådsavdeling for byutvikling innen 15.10.2004.

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Kjell Ove Sollie Johansen

kommunaldirektør

Terje Ness

seksjonssjef

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:                      Adresseliste

Kopi til:                      Byrådsavdeling for barn og unge

                      Byrådsavdeling for næring og kultur

                      Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

                      Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

 

Adresseliste

 

Utdanningsetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Bjølsen skole

Bolteløkka skole

Grünerløkka skole

Hersleb skole

Marienlyst skole

Sagene skole

Tøyen skole

Ullevål skole

Vestre Aker skole

Sogn videregående skole

Sandaker videregående skole

Bydel St. Hanshaugen

Bydel Sagene

Bydel Nordre Aker

Kloden Internasjonale Senter, Bydel Grünerløkka

Oslo om omegn Økologske Hagebrukslag, Kierschows g. 9, 0462 Oslo

Det norske Hageselskap avd. Oslo, Sandstuv. 60 A, 1184 Oslo

Oslo Natur og ungdom, Torggata 34, 0183 Oslo

Aksjon ”La skolehagen leve” v/Per Halvor Tryggseth, Thurmannsg. 5, 0461 Oslo

Kirkelig Fellesråd i Oslo, Postboks 2674 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Berg, Nordberg og Sogn Vel, Postboks 50 Tåsen, 0801 Oslo