From: Signe Kalsnes <Signe.Kalsnes@nmh.no>
Date: 2009/2/17
Subject: Geitmyra skolehage og bystyrets ansvar
To: tone tellvik dahl <toned@bio.uio.no>, ola elvestuen <olae@venstre.no>, miljovernministeren@md.dep.no, rune.gerhardsen@oslobystyre.no, knuteven.lindsjorn@oslobystyre.no, byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no, kveivaag@online.no, postmottak@bys.oslo.kommune.no, postmottak@oslobystyre.no
Cc: maj@radhuset.oslo.kommune.no, torger.odegaard@radhuset.oslo.kommune.no, joran.kallmyr@radhuset.oslo.kommune.no, petern.myhre@radhuset.oslo.kommune.no


Hei!

 

I fredagens utgave av Aften uttaler Peter N. Myhre at bystyrets målsetting om å bevare byens skole- og parsellhager er skrivebordsteori og at det er et urealistisk mål å øke arealet til denne virksomheten når man samtidig skal bygge ut barnehagetilbudet.

 

Vi mener at miljøbyråden utgjør et demokratisk problem når han setter bystyrets vedtak til side og trekker på skuldrene av byøkologisk program. Dette kan verken bystyret eller miljøvernministeren godta - heller ikke vi som jobber for å verne om de grønne lungene - i dette tilfellet Norges eldste eksisterende skolehage på Geitmyra.

 

Det er uforståelig for "vanlige folk" at det ikke er mulig å både verne skolehagearealene og oppnå full barnehagedekning i byen vår, og vi reagerer på at BARN  SETTES OPP MOT BARN på denne måten

 

Geitmyra- saken er aktualisert av omreguleringsvarsel for deler av skolehagen og planer om barnehageutbygging.

 

Vedlagt finner dere vår høringsuttalelse vedr. varslet omregulering. Her presenterer vi vår offensive og fremtidsrettede VISJON for videre utvikling av Geitmyra:

·         Å utvikle Geitmyra skolehage til et besøks- opplevelses- og erfaringssenter for økologi, særlig rettet mot skolene

·         Å utvikle Geitmyra skolehage til et kompetansesenter for skolehagevirksomhet

·         Å utvikle Geitmyra til et attraktivt uteområde – sommer som vinter - for skolene i nærområdene i satsingen på daglig fysisk aktivitet


Vi håper dere tar dere tid til å lese hele uttalelsen og igjen sette saken om vern av byens grønne lunger - og hele Geitmyra skolehage  - på dagsorden!

Vi oppfordrer kommunen til nå å gripe anledningen til å utvikle området i tråd med visjonene skissert ovenfor. Geitmyra skolehage vil da kunne bli en viktig aktør for å nå miljømålene som kommunen har satt seg, og Oslo vil få et økologisk senter som andre kommuner kan misunne oss. Ved å ta noen riktige grep vil vi kunne høste store gevinster i mange år – og i mange generasjoner - fremover.

 Med hilsen

 

Signe Kalsnes

Leder for Aksjonsgruppen
La skolehagen leve - vern Geitmyra

 

www.vern-geitmyra.no