Giftfritt, kortreist og ferskt

– dyrk økologiske grønnsaker selv!

 

Vi inviterer til fagdag om økologisk hagebruk

Øverland Gård i Bærum

(Gml. Ringeriksvei 123, Bekkestua)

 

Lørdag 20. juni fra kl. 1200.

 

 

”Vi må gjødsle jorda – ikke plantene”

”Sunn jord gir sunne planter, dyr og mennesker”

 

Økologisk dyrking er helt avhengig av en levende og fruktbar jord for å lykkes. Vi setter derfor søkelyset på jorda og komposten, men tema som vekstskifte og ugraskontroll vil også bli tatt opp. Og selvfølgelig vil det bli anledning til å utveksle ulike erfaringer!

 

Den nye boka ”Et levende mangfold” vil bli presentert og kan kjøpes for kr. 320,- (10 % rabatt)

 

 

Velkommen!

 

Arr.: Biologisk-dynamisk Forening (www.biodynamisk.no) med hjelp av Øverland Andelslandbruk.